A A A

Vergoeding

Logopediepraktijk Spreekwijzer heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.
Als u een verwijzing heeft van een arts, tandarts, jeugdarts of medisch specialist worden de behandelingen rechtstreekts bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. 


Eigen risico

Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen voor uw zorg, voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Tarieven

prestatie     tarief
Individuele zitting reguliere logopedie  30 minuten € 35,-
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening naar aanvrager per 30 minuten € 40,- 
Verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening naar aanvrager per 30 minuten € 40,-
Verzuimtarief, niet nagekomen afspraak   € 30,-Annuleren van uw afspraak
De behandelingen vinden plaats op afspraak. Als u niet op een afspraak kunt komen, belt u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak af. U kunt uw afspraak dus tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief (€30,-). U kunt het verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. In geval van onverwachte problemen, kunt u ’s ochtends tot 8:15 uur de voicemail inspreken.